PROFILE 
PROFIEL 
 

 
Physical Address
Office No. 1 Vision Building
66 HF Verwoerd Street
Heidelberg
1441

Postal Address
P.O. Box 1053
Heidelberg
1438

Telephone
+27-(0)16-341-3525

E-fax (National)
086-618-1432

Fax (International)
+27-(0)16-341-5901

E-mail
info@tslaw.co.za

Website
www.tslaw.co.za

Contact
Helene Smalberger

 
ATTORNEY / NOTARY / CONVEYANCERLetitia Helene Sonnekus
B. Iuris, LLB (UFS)


Career Summary

ē 1996 February - Admitted as an Attorney, Conveyancer and
    Notary

ē 1996 - Appointed as Professional Assistant in the Property
    Law and Conveyancing Department at Van Ryneveld,
    Seforo & Co. Inc

ē 1997 - Elected as partner in Du Toit, Peens, Steinhobel &
    Sonnekus

ē 1998 Sole practitioner: Titia Sonnekus Attorneys (Volksrust)

ē 2005 Sole practitioner: Titia Sonnekus Attorneys
    (Heidelberg, Gauteng)

MISSION AND STRATEGY


Mission Statement

To provide effective legal services of an excellent standard, commensurate with the needs of our clients and to excel at satisfying our clients through quality in service. To protect our clients' rights and to maintain high ethical standards.

Clients

To make a positive contribution to the business activities of our clients, by not only providing legal services as such, but also by exposing clients to new opportunities that may arise through our contacts in various circles. We respect the human and constitutional rights of our personnel and our clients.

Quality and Experience

To commit the firm to top quality service and to continuously improve standards and maintain an attitude of upholding those standards in all activities. Our conveyancer has 16 years post graduate experience. She has extensive experience in the registration of bonds. The firm has been on Standard Bank's conveyancing panel since 1998.

Personnel

To select, train and provide our staff members with opportunities for self-development to ensure high levels of performance and to so achieve complete client satisfaction. Each staff member was specially appointed and is representative of the population of South Africa. We work together as a team and we are supportive and encouraging towards one another.
 
 

 
 PROKUREUR / NOTARIS / AKTEVERVAARDIGERLetitia Helene Sonnekus
B. Iuris, LLB (UFS)


Opsomming van loopbaan

ē 1996 Februarie Ė Toelating as Prokureur, Aktevervaardiger
    en Notaris

ē 1996 - Aangestel as Professionele Assistent in die Eiendomsreg
    en Aktesafdeling by Van Ryneveld, Seforo & Co. Ing

ē 1997 - Aangestel as vennoot by Du Toit, Peens, Steinhobel &
    Sonnekus

ē 1998 - Alleenpraktisyn: Titia Sonnekus Prokureurs (Volksrust)

ē 2005 - Alleenpraktisyn: Titia Sonnekus Prokureurs
    (Heidelberg, Gauteng)


MISSIE EN STRATEGIE


Missie

Om regsdienste van hoŽ gehalte te lewer wat ingestel is op die effektiewe identifisering van ons kliŽnte se behoeftes. Om ons kliŽnte se regte te beskerm en hulle tevrede te stel deur kwaliteitdiens te verskaf. Om hoŽ etiese standaarde te handhaaf.

KliŽnte

Om Ďn positiewe bydrae tot die besigheidsaktiwiteite van ons kliŽnte te lewer, deur nie net regsdienste te verskaf nie, maar ook om ons kliŽnte aan nuwe geleenthede voor te stel wat mag ontstaan as gevolg van ons beweging in verskeie sirkels. Ons respekteer die konstitusionele en menseregte van ons kliŽnte en personeel.

Kwaliteit en Ondervinding

Om die firma tot topdiens te verbind en om voortdurend ons standard te verbeter en om daardie standaard vol te hou in al ons aktiwiteite. Ons aktevervaardiger het 16 jaar nagraadse ondervinding. Die firma is sedert 1998 op Standard Bank se paneel van prokureurs.

Personeel

Om ons personeel op te lei en geleenthede vir selfontwikkeling te skep ten einde Ďn hoŽ vlak van werklewering te verseker en sodoende kliŽnte-tevredenheid te bewerkstellig. Elke personeellid word spesiaal uitgesoek en aangestel en is verteenwoordigend van die bevolking van Suid-Afrika. Ons werk as Ďn span saam en ons is ondersteunend en aanmoedigend teenoor mekaar.

Copyright © 2010 Sonnekus Attorneys - Designed and Hosted by Bacchus International - All Rights Reserved - Disclaimer